Planujesz handlować ubraniami rozpoznawalnych na całym świecie marek? O czym powinieneś wiedzieć przed założeniem biznesu, niezależnie czy chcesz otworzyć sklep stacjonarny, sklep online czy internetową hurtownię markowej odzieży?

Legalne sprzedawanie markowej odzieży damskiej, męskiej lub dziecięcej, należy prowadzić z zarejestrowaną działalnością gospodarczą, z określonym numerem PKD. Oczywiście ubrania, które zamierzamy wprowadzić do obrotu, muszą być w 100% oryginalne, ponieważ za handel podróbkami grożą surowe kary – więcej informacji na ten temat znajdziecie na końcu tego tekstu.

Wykorzystywanie logo znanych marek

hurtownia odzieży onlineJak w kontekście handlu oryginalnymi ubraniami od znanych producentów wygląda posługiwanie się zarejestrowanymi znakami towarowymi na stronie sklepu czy hurtowni markowej odzieży? Chodzi zwłaszcza o logo i nazwę marki w opisach danych produktów czy w ulotce reklamowej.

Wykorzystanie znaku towarowego będącego własnością innego producenta regulują przepisy Prawa własności przemysłowej (ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.), ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przy czym największe znaczenie mają tutaj zapisy Prawa własności przemysłowej.

Regulacje mówią o tym, iż jeśli dany podmiot zarejestruje znak towarowy, to jemu przysługuje prawo do jego wyłącznego używania. Co za tym idzie, to uprawniony może udzielić zgody, bądź nie, na posługiwanie się jego znakiem towarowym przez inne osoby i podmioty. Chodzi tutaj również o wprowadzanie towarów do obrotu oraz importowanie i eksportowanie produktów z danym znakiem.

Co warte jednak podkreślenia, wykorzystanie znaku towarowego, logo producenta, przez inne podmioty bez zgody uprawnionego, jest zgodne z prawem, jeżeli służy wskazaniu charakterystyki lub przeznaczenia produktu. Innymi słowy, jest możliwe używanie znaków towarowych w celach informacyjnych, co oznacza, że sklep czy hurtownia markowej odzieży ma prawo umieścić go na swoich stronach internetowych oraz w celach reklamowych. Warunkiem jest jednak to, że towar został wprowadzony do obrotu wcześniej przez uprawnionego lub za jego zgodą.

Handlowanie podróbkami surowo karane!

hurtownia markowej odzieżyNależy mieć na uwadze, że markowa odzież damska czy męska, którą zamierzamy handlować musi pochodzić z legalnego źródła. Za sprzedaż podrobionej odzieży bowiem przedsiębiorca może ponieść konsekwencje prawne. Jeżeli zostanie mu udowodniona wina za świadome wprowadzanie do obrotu kopii produktów markowych, wówczas taka osoba zgodnie z art. 305 ustawy Prawo własności przemysłowej może ponieść odpowiedzialność karną. Od kary grzywny aż po karę pozbawienia wolności do dwóch lat, a w skrajnym przypadku, kiedy zostanie udowodnione, że przedsiębiorca regularnie handluje podróbkami może zostać skazany nawet na 5 lat więzienia.

Ponadto, handlujący podrobionymi towarami może zostać pozwany na drodze cywilnej przez innego przedsiębiorcę z branży odzieżowej, który uzna jego działalność za nieuczciwą konkurencję. Do tego należy liczyć się z roszczeniami samego producenta, którego podrobione produkty nieuczciwy przedsiębiorca sprzedaje.